0
Нямате продукти в количката.

Новини

За новите коефициенти SCOP и SEER и защо заменият досега съществуващите COP и EER.

26/06/2014

Въвеждането на новите коефициенти  SEER и SCOP е свързано с влизането в сила на  директива 2010/30/ЕС  на Европейския парламент, която полага нови изисквания относно енергийното етикетиране на термопомпени системи.  Класификацията на отделните групи се осъществява чрез т.нар.  Лотове. Всички термопомпи са групирани в Лот 1, а битовите климатични системи с мощност до 12 kW са групирани в Лот10.

Защо Европейския парламент прилага такива изисквания и спрямо термопомпените системи? Мнозина от вас биха си задали този въпрос. Необходимостта от подобни мерки са продиктувани от постоянно нарастващият брой домакинства, използващи битови климатични и термопомпени системи. Оттам и консумираната електроенергия започва да представлява една значителна част от общото потребление на енергия за битови и търговски нужди в Съюза.            Относно новите параметри  SEER и SCOP Досега ефективността на климатичните системи се оценяваше с EER и COP. Те определят  ефективността на системата в режим охлаждане или охлаждане на база единствена работна температура,което позволяваше на  производителите да оптимизират своите устройства спрямо определената работна точка. Не бяха рядкост случаите ,в които дадена климатична система с наглед показатели, показващи висока икономичност при номинални условия, то при големи спадове или пикове на околната температура рязко повишаваха своя разход на енергия. Именно този проблем обосновава въвеждането на новите коефициенти SEER и SCOP; “S” (от “Seasonal” - сезонна) . Определени са няколко реалистични измервателни точки на външна температура, съответно за режим охлаждане и отопление.      В режим на охлаждане климатичните данни на Страсбург се използват за цяла Европа. В съответствие с температурните промени в Страсбург, на отделните точки за измерване е зададена различна тежест. След като се отчетат различните стойности, се получава реалистичен резултат за работата на системата през целия охладителен сезон. Резултатът, отчитащ ефективността на системата е така нареченият SEER . Накратко представлява общият коефициент на енергийна  ефективност, отчитайки работата през целият охладителен сезон,  и се определя като изчисления годишен охладителен товар се  раздели на годишната консумация на електроенергия, използвана за охлаждане.          В режим отопление не може да се състави изчерпателна температурна характеристика за цяла Европа. По тази причина се определят три климатични зони в ЕС – Северна, Централна и Южна Европа, за които се съставят различни характеристики на натоварване. Всички измервателни точки са еднородни при външна температура съответно 12°C, 7°C, 2°C и -7°C, но са с различна продължителност като време. Трите климатични зони са класирани според това колко тежки са зимните условия. Класификацията изглежда така: Северна Европа - студена зима (България спада към тази зона) ;  Централна Европа – средно студена зима (Всички климатици са дадени в каталозите при тези климатични условия);  Южна Европа-  топла зима с рядко падане до ниски температури през зимата. След като се отчетат отделните параметри се получава реалистичен резултат за работата на системата през целия отоплителен сезон. Резултатът, отчитащ ефективността на системата е така нареченият SCOP, който изразява общият  коефициент  на преобразуване на устройството, който е представителен за целия отоплителен сезон  и  се определя като  изчисления годишен отоплителен товар се раздели на годишната  консумация на електроенергия, необходима за отопление. Освен промените при коефициентите за ефективност  се  въвеждат допълнитерлни енергийни класове към вече съществуващитата скала от клас А до клас Е, въвеждат се допълнително енергиен клас А+; А++ и А+++.