0
Нямате продукти в количката.


Въпроси

Какъв климатик да изберем?

За да постигнем оптимално техническо решение при избор на климатична инсталация е важно да си изясним някои въпроси:

Ще използваме климатика предимно за охлаждане или за охлаждане и за основно отопление.

При положение,че нашата цел е основно отопление, би следвало да изберем максимално ефективен инверторен климатик. Добре е да си изясним с какъв бюджет разполагаме и да намерим най-доброто съотношение между цена и качество. Известно е, че японските производители на климатична техника са световни лидери по показатели и надеждност. Обикновено техните цени са по-високи, но това което ще получим в замяна е комфортен микроклимат, ниски сметки за ток, безпроблемна работа и дълъг живот.

И обратното, ако направим известен компромис в цената и изберем нискобюджетен климатик, е вероятно да получаваме високи сметки за ток, шумна работа и вибрации, честа дефектируемост и неефективна работа при ектремни температури.

Често хората се подвеждат от дългата гаранция между 2,3 и 5 години  давана от някои бюджетни производители. Човек си казва: „Какво от това, нали аз си имам гаранция...“

Да, но гаранция за какво? Производителите гарантират резервни части, но с това не се изчерпва всичко. Как бихме се чуствали ако климатикът ни се разваля често и в най- студените или горещи дни се налага да се ремонтира...или вибрациите и шумът не ни дават покой. Нима гаранцията на климатика ще ни покрива високите сметки за ток?

Изхождайки от тези факти ако ще ползваме климатика за основно отопление не трябва да правим компромиси с качеството.

Известни компромиси са възможни ако ще използваме климатика само за охлаждане.

В този случай може да си позволим дори бюджетен конвенционален климатик. Но и тук трябва да се има предвид, че инверторните климатици са от 35% до 50% по - икономични от конвенционалните.

„Климатехник индекс“ е обективна оценка на съотношението между цена, качество и надеждност на всеки един климатик и е добър съветник за правилния избор на климатична система.

Каква е разликата между конвенционален и инверторен климатик?

До 1980 г. се произвеждат само конвенционални климатици. Характерното при тях е, че компресорът получава захранване и работи на пълната си мощност до достигане на желаната температура, след което изключва. Когато температурата излезе извън зададените норми, компресорът отново включва. Поради инертността на системата, често климатикът надминава зададената температура, което води до допълнителни разходи на електроенергия.

През 1980 г. „Toshiba” пуска първите в света инверторни /INVERTER/ климатици. Постепенно всички големи производители възприемат и доразвиват инверторната технология.

При инверторния тип е интегрирано плавно управление и контрол на мощността на компресора: когато климатикът достигне желаната температура, компресорът не спира, а автоматично намалява оборотите си  до необходимите нива на поддържане на желаната температура. По този начин се постига на максимална ефективност с минимален разход на електроенергия.

От 1980 г. насам инверторната технология е еволюирала значително. Първите инвертори са „AC inverter“- променливотокови инвертори. В сравнение с конвенционалните си предшественици, реализират до 35% по нисък разход на електроенергия.

След тях се появяват “DC inverter”- правотокови инвертори, които са с около 50% по нисък разход от конвенционалните модели.

С навлизането на цифровите технологии следват дигиталните правотокови инвертори-DDC-inverter/до 60% по-нисък разход от конвенционалните/и DDC Hybrid inverter с цифрово „PAM”/Pulse Amplitude Modulate/управление на напрежението. Някои от тези системи на разговорен език са познати и като „хиперинвертори“.

Преимуществата на инверторните климатици са: по- нисък разход на енергия, работа до по- ниски температури на околната среда, по- ниски шумови нива и по- дълъг експлоатационен период.

Какво е „Хиперинвертор“?

Хиперинвертор /Hyperinverter/ е термин, въведен от “Mitsubishi Heavy Industries” за някои свои топ модели с върхови технически параметри. Понятието „Хиперинвертор“ е по - скоро търговско наименование, което се е наложило като понятие за върховите модели на водещите производители. Обикновено те се характеризират с коефициент на трансформация/COP/ над 4,5, дори и над 5, високи стойности на отдавана мощност и перфектно качество на изработка.

Какво означават коефициентите COP/EER?

Коефициентът COP – коефициент на трансформация/Coefficient Of Performance/се дефинира като съотношение между отдаваната топлинна мощност на климатика и консумираната от него електрическа мощност в режим отопление. Например ако една инсталация има отдавана мощност на отопление 4 kW, а консумира 1 kW, то COP=4. Колкото по - висок COP има една система, толкова по - висок е нейният енергиен клас или-колкото по -висок е COP-a на нашия климатик, толкова по - ниски ще са сметките ни за ток.

Коефициентът EER /Energy Efficiency Ratio/или /Коефициент на енергийна ефективност/ е съотношението между консумираната и отдаваната енергия в режим охлаждане.

Добре е да се има  предвид, че тези коефициенти са дефинирани при най-благоприятните условия за работата на климатика.На практика обаче,стойностите на коефициентите на трансформация не са постоянни. Те са функционално зависими от амплитудата между външната и вътрешната температура.

Какво означава BTU?

BTU (Британски топлинни единици) е британска мерна единица за топлинна енергия. Дефинирана е като количеството топлина, необходимo  за да се повиши температурата в 1Паунд (0.45 kg) вода с един градус по Фаренхайт (0.56 градуса Целзий). Съотношението на BTU към W e 3.41/1, т.е. 3.41 BTU = 1 W. Примерно : за да получим колко BTU е климатик с охладителна мощност 3500 W  умножаваме 3500x 3,41= 11935 BTU или получаваме приблизително 12000 BTU.

До какви външни температури работят климатиците?

Обикновено пределните стойности, до които могат да работят климатиците са дефинирани от производителя. В режим охлаждане почти всички марки и модели климатици могат да работят до+ 45 С°. В режим отопление обикновените конвенционални системи могат да работят до:

 • при климатиците от ниския клас до– 2°C ~ -4°C
 • при климатиците от средния клас до -5°C~-7°C
 • при климатиците от високия клас до -10°C
 

Повечето качествени инверторни климатици могат да работят в режим отопление до -15°C, а някои от тях и до -20°C.
Предимството на качествените инвертори е, че отдаваната отоплителната мощност се запазва приблизително до -7°C външна температура.
Например да съпоставим висок клас инвертор и висок клас конвенционален климатик с отдавана топлиннамощност 3,5 kW. При +7°C двата ще отдават 3,5 kw. При 0°C отдаваната мощност на инверторния ще продължава да е 3,5 kW, а конвенционалния вече ще отдава около 3 kW. Чак при -7°C отдаваната мощност на инвертора започва да пада, но все още стойностите са близки до 3,5 kW. При същите условия конвенционалният климатик отдава приблизително 2,5 kW топлинна мощност.
Има още някои важни фактори, които трябва да вземем  предвид до какви външни температури ще работи нашия климатик. А те са: качеството на монтажа; мощността на климатика;вида на дограмите; изложението на помещението; изолацията на стените и влажността на въздуха.

Какво означава класифицирането на климатиците по енергийни класове – A;B;C;D;E;F;G?

Според Директива 92/75/ЕИО от 22 март 2002 година на Европейския съюз, климатиците се разделят на енергийни класове с обозначения от A /най-високо енергоефективни/ до G /най- ниско енергоефективни/. Отася се за всички сплит и мултисплит системи с мощност до 12 kW. В таблицата можем да видим класирането по енергийни класове на охлаждане и отопление в зависимост от Коефициента на енергийна ефективност/EER/ и Коефициента на трансформация/COP/:

Енергийните класове на климатиците са измерени при дефинирани условия на работа. Климатичната техника е специфична и доброто и функциониране изисква адекватна поддръжка: редовно почистване на филтрите и поне веднъж годишно да се прави профилактика от специализиран сервиз. Установено е, че при липса на 10-15% хладилен агент, енергийната ефективност намалява с 20%. Същото важи и при наличие на замърсени топлообменници. Или при неправилна поддръжка климатикът би могъл да премине от енергиен клас A в клас B,C и т.н., нещо което не бива да допускаме.

Как да изберем необходимата мощност на климатик за нашето помещение?

Изборът на нашия климатик е важно начинание. Климатиците, особено качествените, са уреди с дълъг живот на експлоатация, често над 10 години. Когато избираме необходимата мощност трябва да вземем  предвид следните параметри:

 • кубатурата на помещението
 • типа на дограмата
 • типа на строителството/ тухла, бетон/
 • външна изолация
 • брой външни стени
 • изложение на помещението
 • етаж /при първи партерен и последен мощностите се завишават/
 

Когато климатикът ще се използва само за охлаждане, освен гореспоменатите, се вземат  предвид отдаваната топлинна мощност на електроуредите /около 35% от консумираната мощност/ и броя на хората, обитаващи помещението.
Практиката показва, че в повечето случаи за отопление са ни необходими между 60 и 70 W на кубически метър и между 40 и 50 W на кубически метър мощност за охлаждане.
Например, искаме да пресметнем необходимата ни отоплителна мощност на помещение с квадратура 25 м2 на стандартна височина от 2,6 м. Получаваме обем от 65 м3. Умножаваме 65 м3 x 70W и получаваме 3900 W- необходима номинална /средната от зададените при инверторите/ мощност на отопление.
За Ваше улеснение сме създали калкулатор, с който е възможно приблизително да пресметнете необходимата мощност.

Каква поддръжка изисква климатикът? Какво е „правилна експлоатация“ на климатик?

Климатикът е специфичен електроуред, който закупуваме с целт да работи безпроблемно в следващите 8-10 и повече години. Тук ще посочим най - важните дейности, които трябва да извършваме, за да поддържаме климатика винаги в добра кондиция. На първо място трябва да почистваме редовно, на всеки две семици, противопраховите филтри на климатика. Това ще осигури по - здравословна среда в нашия дом, а също така и безпроблемна циркулация на въздушния поток през топлообменника на вътрешното тяло. Замъсените филтри възпрепятстват движението на въздуха през топлобменника, а това води до по - натоварена работа и съответно по - голяма амортизация на уреда. Поне веднъж в годината е добре да се извършва профилактика на климатиците: замерване на параметрите и професионално почистване на топлообменниците. По този начин нашият климатик ще има досие и ако се появи даден проблем, той се отстранява своевременно. Освен горепосочените рутинни операции е добре да кажем и няколко думи за правилната експлоатация при екстремни условия- това са режимите на работа при много високи или много ниски външни температури, това със сигурност ще удължи живота на нашия климатик, а също така допълнително ще намали сметките ни за ток. През лятото, когато външните температури достигат пределни стойности, е възможно да сметнем че климатика не ни охлажда достатъчно. Естествената ни реакция е да намалим зададената температура до минимум, но това не е правилно. Първо е добре да проверим дали всички прозорци на помещението са затворени. Второ- да възпрепятстваме директното слънцегреене в помещенията, чрез щори или пердета. Медицински изследвания доказаха, че не е полезно разликата между вътрешната и външната температура в режим охлаждане да е повече от 10 C. Например ако навън е 36C, в помещението не е добре температурата да е под 26C. Спазвайки тези правила, ние наистина ще постигнем една здравословна и комфортна среда. При екстремни ниски външни температури е добре да знаем:

 • не изключвайте климатиците в режим отопление, когато средните температури за деня паднат под 0C.
 • при температури под -5C не се опитвайте да задавате температури над 24-25C, това само ще влоши работата на климатика, ще повиши шумовите нива и ще увеличи консумацията на електроенергия. Най - правилно е да зададем 23-24C отопление и автоматичен режим на вентилатора. Така нашият климатик ще работи възможно най - безпроблемно и балансирано.

Това са ценни съвети, моля възползвайте се от тях и ще бъдете доволни.

Защо е важно поне веднъж в годината да се прави профилактика на климатика?

Извършването на годишната профилактика е най- важното условие за дълъг живот и ефективна работа на климатиците. Статистиката на нашия сервиз показва, че над 70% от климатиците със сериозни повреди са машини, на които никога не е правена годишна профилактика.

При стандартната профилактика се извършват следните важни действия:

-почистване и дезинфекциране на филтрите на вътрешното тяло;

-обработка на вътрешния топлообменник с пара под налягане, препарат и антибактериален активен спрей;

-почистване на турбината и корпуса на вътрешното тяло;

-проверка на степента на замърсяване на външния модул и почистване на топлообменника/ако това е възможно/;

-проверка на налягането на хладилния агент;

-проверка на електрическите връзки, механични части и замерване на консумацията.

След извършване на стандартната профилактика се изготвя протокол с препоръки и необходими действия за добрата работа на климатика.

Не на последно място е нужно да споменем и хигиената на въздуха в помещенията, която осигуряваме с едно добро почистване и дезинфекциране на климатиците.

Какво означава „Пълна профилактика на климатик“?

Веднъж на 5 години е добре да се извършва т.нар. пълна профилактика и почистване на климатик. Тя е свързана с демонтиране на климатика и транспортирането му до сервизната база. Разглобяват се вътрешния и външния модул и се измиват и дезинфекцират топлообменниците, корпусите, турбините. Проверяват се и се тестват всички възлови компоненти. Фреонът се изтегля и се дозира с количеството, необходимо за съответния модел. Пълната профилактика отнема до два работни дни и за това е добре да се извършва в преходните сезони или във време, когато климатикът не се използва интензивно.

Какво е сплит система и мулти сплит система?

Сплит система е определение за климатична система, която се състои от едно вътрешно и едно външно тяло. Телата са свързани посредством тръбен сноп помежду си, в който циркулира хладилен агент (фреон). Вътрешният модул на сплит-системата работи само с рециркулационен въздух от помещението , като въздухът освен промяна на температурата бива и пречистван чрез система от филтри. Външният модул съвместява в себе си компресорно-кондензаторния агрегат, което води до осезаемо по-тиха работа на системата. Климатизаторите „сплит система“ се отличават със значително по-ефективна работа спрямо мобилните и прозоречни климатизатори, поради което намират широко приложение в бита , промишлени предприятия, офисни сгради , търговски обекти и др.

Мулти-сплит системите представляват комбинация от един външен модул и от два или повече вътрешни модула , като е възможно да се комбинират различен тип вътрешни тела според вида им на монтаж. Този тип системи е особено удобен в случаите , когато липсва място за монтаж на повече външни тела или при конкретно изискване поради вида на сградата. В България по- често се използват отделни/единични/ сплит системи, отколкото мулти сплит системи, тъй като цената на конфигурация на мулти-сплит системата е приблизително с 30% по-висока себестойност, отколкото конфигурация на сплит системи при същите условия.

Колко години е средният живот на една битова климатична инсталация?

На този въпрос не може да се даде конкретен отговор. Има множество  фактори като интензитет на ползване, къде и при какви условия се ползва,  домашни условия, магазин, цех, склад, сървърно помещение, запрашеност на въздуха, поддържа ли се правилно и редовно.

И все пак при нормални условия на работа и добра поддръжка средния живот на японските марки климатици е около 10-12 години, при китайските около 5-6 години.

Кои климатици са най-добрите?

Безспорно Япония държи първенството на климатичните технологии. Всички нововъведения в областа на климатизацията са дело на японските марки. Ето и малко статистика:

National /Panasonic/

1958 г. – Първият в света стаен климатик. До този момент климатичните системи са били с големи размери- само за употреба в бизнес сгради.

Toshiba:

1981 година - първият в света инверторен климатик.

2009 г. - първият в света двустъпален двойнороторен компресор за системата Super Daiseikai, който при намаляване на натовареността остава да работи на един цилиндър и по този начин достига консумация до 0,07 kW.

Fujitsu:

2002 година - първият в света климатик с прахово самопочистване на филтрите.

Daikin:

1969 г.- Първите мулти сплит системи .

1982 г.- Първата система за централна климатизация на директно изпарение с търговското наименование VRV/Variable Refrigerant Volume/

1999 г.-първата в света сплит система /Ururu Sarara/ с възможност за пълноценно вентилиране с пресен въздух и пълен контрол върху относителната влажност в помещението.

Mitsubishi:

1967 г.- Първият в света таванен климатик.

1993 г.- Първият в света климатик със сензор за движение

2006 г. За първи път са достигнати минималните 20 dB шум на вътрешното тяло

Това са само малка част от иновациите, интегрирани от японските марки за климатична техника. Зад тях безспорно стоят най- високото качество и най- високите енергийни класове.

Добре е да знаем че при японските марки климатици резервни части за даден модел се произвеждат до 11 години след спирането му от производство. Докато при китайските модели максимум до 3 години. Този факт също не е за подценяване.

Можем ли с един климатик да отопляваме/охлаждаме две или повече стаи?

Не е препоръчително. Всеки климатик е конструиран така, че да отговаря на нуждите на едно помещение. Не можем да разчитаме конвективно температурата да се пренася и в съседни помещения или ако направим този експеримент, първо между отделните помещения ще има големи температурни разлики, което от своя страна прави „решението“ неефективно и второ амортизацията на климатика ще бъде доста по- голяма.

Възможен е компромисен вариант единствено ако помещенията са преходни едно към друго и вътрешният модул да се монтира срещу подхода/вратата/ от едното към другото помещение, така че въздушната струя свободно да преминава от едното в другото помещение.

Могат ли климатиците да вкарват свеж въздух в помещението?

Повечето климатици за битова употреба НЕ вкарват свеж въздух в помещението. Те единствено затоплят или охлаждат вътрешния въздух. Единствено изключение правят някои топ модели, като “Ururu Sarara” на Daikin, които имат допълнително тази екстра.

Ако желаем да осигурим циркулация на свеж въздух, трябва да се проектира вентилационна система с канални климатици, а в някои случаи е възможно и с касетъчни климатици. Такъв тип системи са изключително подходящи за по- големи жилища, офиси и заведения.

Кои фактори са важни за правилното позициониране на вътрешния и външния модул на климатика?

Относно позиционирането на вътрешния модул трябва да имаме предвид следните неща:

- въздушната струя не трябва да е насочена пряко към местата, на които пребиваваме в статично положение.

- да няма прегради, които да пречат на нормалната циркулация на въздуха /ниши, над секции и шкафове/

- добре е въздушната струя да е успоредна и в близост до местата с най- интензивен топлообмен /стъклени части/- така увеличаваме ефективността на нашия климатик.

- ако помещението е тясно и дълго, да монтираме вътрешното тяло така, че струята да е насочена по дължината на помещението.

-да избягваме да монтираме вътрешното тяло в близост до топлоотдаващи уреди /печки, телевизори, хладилници и др./- те могат да дават невярна информация на датчиците на климатика.

За външното тяло трябва да съобразим следните особености:

-добре е винаги да имаме достъп до него, без да се налага да се използват вишки или услугите на алпинисти

- да се съобрази с архитектурата на сградата

-да се предвидят правилните места за оттичане на водата от външното тяло

Разбира се да се изпълнят всички условия не винаги е възможно. Тогава търсим компромисни варианти, като на първо място винаги са комфортът на обитаващите и техническите изисквания за монтаж на климатика.

Какво е правилен монтаж и на какво да обърнем внимание при монтажа на климатик в нашия дом?

Правилният монтаж на климатика е свързан с някои специфични процедури, които задължително трябва да се спазят. Външният и вътрешният модул се поставят на здрава основа, която да може да издържи теглото им. Модулите трябва да са добре нивелирани и захванати с подходящи крепежи в зависимост от структурата на стената. При изготвяне на тръбния пакет да се спазва „хигиена на монтажа“- винаги да се работи със запушени тръби, за да се възпрепятства попадането на твърди частици в тях. При изготвянето на конусните връзки да се почистват конусите от евентуални медни стружки. Тръбите за ниското и високото налягане да се поставят в отделни микропорести изолации.Отворът в стената за тръбния пакет да се пробива на подходящо място, с подходящ наклон, с цел да се осигури правилно дрениране на системата. Вакумирането на системата/вакуумно сушене/ е задължително и едно от най-важните неща за правилния монтаж на климатик.

Защо при покупката на климатик е нужно да се обърнем към специализирана фирма за климатици?

Изборът на климатик е важна задача и изхождайки от това, че го взимаме с цел да ни служи вярно дълги години, не можем да си позволим да закупим климатик от която и да е фирма. Имайте  предвид, че на пазара непрекъснато изникват нови и нови фирми за климатици. Някои от тях са създадени от хора, които имат опита и необходимата техника, но други имат за цел просто да Ви вземат парите и дотам. Често при наличен проблем , когато им звъннете по телефона се оказва, че или никой не вдига или фирмата вече не съществува...

Много фирми и онлайн магазини продават всякаква техника и...климатици. Обикновено тези фирми и онлайн магазини не са професионалисти и освен че работят с подизпълнители за монтажа, те не могат да ви консултират професионално.

Много е важно фирмата да е утвърдена на пазара, да извършва гаранционен и извън гаранционен сервиз. Задължително е когато купувате климатик да посетите офиса или сервиза на фирмата и да изискате оглед на Вашите помещения.

Ние от „Климатехник“ се гордеем с това че сме специализирана фирма единствено и само за климатична техника. Разполагаме със квалифициран сервиз и отговаряме на всички критерии за „Специализирана фирма за климатици“.

Желаем Ви успех с избора на климатик!

Какви допълнителни екстри за по- комфортна и здравословна среда съществуват при домашните климатици?

До преди известно време единствените екстри при климатиците бяха прахоулавящите филтри на вътрешното тяло. Те служат за улавяне на по-едрите прахови частици, като по този начин отчасти пречистват въздуха в помещението и пазят топлообменника от замърсяване. В днешно време производителите наблягат на множество от нови екстри. Някои от тях служат за допълнително пречистване на въздуха от микрочастици, бактерии, вируси и плесени. Други екстри, като „интелигентно око“, водят до допълнителни спестявания на електроенергия от 20 до 40%.

Ето и характеристика на някои екстри, които могат да включват съвременните климатици.

Автоматично почистващи се филтри- система за самопочистване на праховите филтри. При някои модели праховите филтри се почистват като минават механично през вграден контейнер с микрофибърни влакна на определен период от време. Веднъж на приблизително от 2000 до 4000 работни часа се почистват само контейнерчетата. При други модели филтрите се почисват от фини цилиндрични четки, а отпадъците се отделят през специална тръбичка директно навън.

 

Плазмен филтър  Един от най- ефективните филтри за прочистване на въздуха от кухненски миризми, цигарен дим, бактерии, вируси, плесени и всякакви микрочастици.

Плазменият филтър се състои от метални проводници, с високо работно напрежение, които генерират отрицателни йони. При взимодействие с молекулите на кислорода от въздуха, се получава реакция, при която се генерира Озон, който от своя страна действа като положително зареден електростатичен филтър. Вредните микрочастици/бактерии, микроби, миризми и др./, попаднали в обсега се поляризират, привличат и се неутрализират от филтъра.

Освен това плазменият филтър повишава концентрацията на отрицателни йони във въздуха. Висока концентрация на отрицателни йони в природата има на морския бряг,след дъжд в планината, местност до водопад - места, на които се зареждаме с естествена енергия от природата.

 

Плазменият филтър не се нуждае от някаква специална поддръжка - практически неговият живот е с дължината на този на климатика. Единственото условие е при измиване, металните му части да не се пипат с ръце, тъй като е възможно да се оставят пръстови отпечатъци от мастни клетки, което прави съответната зона неактивна.

 

Сензор за движение“ или „Интелигентно око“-

I see sensor” на Mitsubishi Electric следи температурата на пода на стаята, като насочва вертикалните клапи в посоката, където усеща, че има колебания в температурата- екстра създадена за Япония, където хората прекарват голяма част от времето си седейки на пода.

Сензорът за движение/ при различните марки познат като „Human Sensor”,” Intelligent eye”или “Eco Patrol”/, следи за наличието на хора в помещението. Когато помещението е празно, климатикът влиза в икономичен режим и намалява потреблението на електроенергия. В момента, в който сензорът усети движение, климатикът влиза в зададения режим на работа. Това е една великолепна екстра, която може да реализира допълнителни спестявания- между 20 и 40 %. Нека се замислим ако нашия климатик е с COP= 4, то какво става ако притежава и тази екстра.

 

Електростатични и фотокаталитични филтри

Голяма част от моделите имат допълнителни филтри за фино почистване на въздуха. Често те съдържат биологично обработени вещества с бактерицидно действие. При някои марки това са екстракти от черен чай катехин - мощен природен антисептик, при други екстракт от японски хрян  „уасаби“, при трети катехинът се извлича от зелени ябълки.

Друг вид филтри са филтрите с Титаниев апатит/TiO2- титанов диоксид/ или Фотокаталитичните филтри, които поглъщат и неутрализират миризми. Хубавото при тях е, че са с дълъг живот. Достатъчно е веднъж на сезон да бъдат изложени на пряка слънчева светлина за около 2 часа, за да регенерират свойствата си.

 

Ururu Sarara

 

Уруру Сарара e върхов модел на компанията„Daikin” и е първата и единствена система с възможност за пълноценно вентилиране на помещението с пресен пречистен въздух и пълен контрол върху относителната влажност . Подсистемата за овлажняване на свежия въздух е вградена във външното тяло и ефективно подава до 450 мл/ч. влага, когато е необходимо, за комфортното овлажняване на въздуха в едно помещение.

 

Всички тези екстри оформят в дома ни една комфортна чиста среда и подобряват качеството ни на живот.

Важно ли е да обърнем внимание на шумовите нива на работа при избор на климатик?

Определено е важно. Компанията “Mitsubishi” за първи път през 2006 г. свали шумовите нива на вътрешните тела до 20dB/оприличен на шум от падащи листа/. В момента рекордите на тих режим на работа са 19 dB, дори при някои производители се твърди че нивата на шум са свалени до 17dB.

При японските производители е наложен стандарт около 21dB. При бюджетните китайски климатизатори шумовите нива са над 28 dB в тих режим.